maandag 17 februari 2014

Opdrachtstelling

Korte omschrijving van de problematiek

CVA (2010), recidiverend CVA (02/2013) met rechterhemiplegie.
Rosa stapt korte/middenlange afstanden m.b.v. een driepikkel.
Er is sprake van afasie (Broca), waardoor Rosa hulpvragen of noden niet/moeilijk kenbaar kan maken t.o.v. familie, personeelsleden, etc.

Rosa krijgt wekelijks therapiesessies door de logopediste, alsook door de ergotherapeut.

Hierbij wordt o.a. gewerkt op het taalbegrip a.d.h.v. prentmateriaal. Het leesbegrip is intact voor dagdagelijkse hoogfrequente woordenschat. Het spontaan neerschrijven van woorden lukt echter niet.

Huidige hulpmiddel is het gebruik van een driepikkel voor het uitvoeren van transfers naar de kamer, leefruimte en andere gemeenschappelijke delen van het WZC.

Omgeving: vast verblijf binnen het woon- en zorgcentrum, afdeling 2.

Op vlak van communicatie is nog geen hulpmiddel in gebruik.

 Waarom een standaard hulmiddel niet voldoet?

 1. Omwille van haar vaste verblijfplaats in het WZC heeft rosa geen recht op een tegemoetkoming (door het VAPH) voor de aankoop van dure hulpmiddelen zoals een spraakcomputer.
2. Omwille van haar halfzijdige verlamming is het gebruik van een standaard communicatiemap moeilijk hanteer- of transporteerbaar voor Rosa.
3. De standaard communicatiemappen zijn veelal te opvallend op vlak van design en vormgeving, wat op intra-persoonlijk vlak een drempel vormt voor Rosa.

Een alternatief/ voorstel tot de uitwerking van een hulpmiddel op maat (design for everyone)

Communicatieboek of map of

-eenvoudig transporteerbaar en hanteerbaar (voor persoon met hemiplegie)
eventueel te bevestigen aan de driepikkel of draagbaar rond de schouder of het lichaam
- Beperkt in formaat/afmetingen (omwille van de confrontatie t.o.v. medebewoners, alsook de multi-inzetbaarheid van het communicatiemiddel)
- vervaardigd uit duurzaam, onderhoudsvriendelijk materiaal
- eenhandig te gebruikenGeen opmerkingen:

Een reactie posten